Wypożyczalnia

Wypożyczalnia sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

W siedzibie Fundacji Horyzont powołana została wypożyczalnia sprzętu.

Aktualnie posiadany przez nas sprzęt:

 • Czytak (dostępny)
 • Czytak Plus (dostępny)
 • Milestone 312 (dostępny od 01.04.2018)
 • Lupa elektroniczna Quick Look (dostępna)
 • Lupa elektroniczna Compact+ (dostępna)
 • Lupa elektroniczna SenseView Duo (dostępna)
 • Ciśnieniomierz mówiący (dostępny )
 • Powiększalnik stacjonarny i-SEE (zamówiony)
 • Powiększalnik myReader (wypożyczony)
 • Notatnik brajlowski PAC Mate (dostępny)
 • Waga kuchenna mówiąca (brak)
 • Dyktafon Olympus (dostępny)
 • Far View
 • Sense View

Działalność wypożyczalni oparta jest na poniższym regulaminie:

 

Regulamin „Wypożyczalni sprzętu elektronicznego” zwanej dalej „Wypożyczalnią”

§ 1

Wypożyczalnia czynna jest codziennie, w godz. 08.00 – 15.00

§ 2

Aktualna baza dostępnego sprzętu umieszczana będzie na bieżąco na stronie internetowej Fundacji.

§ 3

Sprzęt wypożycza się nieodpłatnie na okres nie dłuższy niż pół roku kalendarzowego na podstawie dowodu osobistego, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (Symbol 0-4O) i oświadczenia terminowego zwrotu sprzętu. Zwrot sprzętu nastąpi w stanie nie gorszym od chwili jego otrzymania. Odbiór jak i zwrot sprzętu następuje w siedzibie Fundacji.

$ 4

Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu odpowiada wypożyczający.

 

Uwaga

Fundacja Horyzont zwraca się z prośbą do wszystkich osób dobrej woli o przekazywanie nieużywanego sprzętu, który może być udostępniany potrzebującym lub zakupu nowego na powyższy cel. Zainteresowanie osób nieposiadających możliwości zakupu jest ogromne. W związku z powyższym informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prolongaty wypożyczonego sprzętu; pół roku jest maksymalnym czasem wypożyczenia.

Kontakt osobiście w siedzibie Fundacji, telefonicznie lub mailowo.