O nas

Fundacja powołana została 05.02.2015 i posiada osobowość prawną.

Prezes Zarządu Fundacji: Józef Małosek – Fundator
Członek Zarządu: Justyna Jastrzembska
Członek Zarządu: Piotr Krzywicki – Fundator

Cele Fundacji:

  • społeczna integracja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
  • działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych i słabo widzących w sprzęt rehabilitacyjny
  • wspieranie rodzin, opiekunów i środowiska osób niepełnosprawnych wzrokowo
  • promocja, wspieranie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabo widzących
  • informowanie opinii publicznej oraz kształtowanie świadomości społecznej dot. potrzeb i sytuacji osób niewidomych i słabo widzących
  • działania na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niewidomych i słabo widzących
  • działania na rzecz przystosowania ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku