O nas

Fundacja powołana została 05.02.2015 i posiada osobowość prawną.

Prezes Zarządu Fundacji: Józef Małosek
Członek Zarządu Fundacji: Justyna Jastrzembska
Członek Zarządu Fundacji: Katarzyna Małosek-Makarczuk

Fundatorzy Fundacji:
Józef Małosek
Piotr Krzywicki

Celami Fundacji są dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa na rzecz osób z problemami wzroku, w tym:

  • Społeczna integracja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących
  • Zapewnienie osobom niewidomym i słabowidzącym równych szans w dostępie do informacji, edukacji i zatrudnienia
  • Działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych i słabowidzących w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
  • Ochrona praw osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich reprezentowanie wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji
  • Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących
  • Szkolenie osób pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi a także ich rodziców i opiekunów
  • Wspieranie rodzin, opiekunów i środowiska osób niepełnosprawnych wzrokowo
  • Promocja, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących
  • Promocja, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących
  • Informowanie opinii publicznej oraz kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb i sytuacji osób niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia

 

Statut Fundacji można pobrać klikając TUTAJ.