Posted on

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta w języku punktowym (brajlu)

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz.1696 o, dotyczącą każdej dziedziny życia, w tym obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych, Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami Wzroku przy Polskim Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuje zamówienia na przygotowanie „Praw i Obowiązków Pacjenta” w druku powiększonym i języku punktowym (w brajlu).

Wydruk w formacie A4 zawiera:

  • Stronę tytułową z logo i nazwą placówki oraz Prawa i Obowiązki Pacjenta w w druku normalnym
  • Kolejne strony z logo i nazwą placówki oraz Prawa i Obowiązki Pacjenta w w druku powiększonym
  • Kolejne strony z nazwą placówki oraz Prawa i Obowiązki Pacjenta w brajlu