Dostępność

Dostępność architektoniczna i cyfrowa dla osób z dysfunkcją wzroku

Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami wzroku , zgodnie z wytycznymi prowadzi audyt i przystosowuje budynki użyteczności publicznej do samodzielnego i niezależnego korzystania przez osoby niewidome i niedowidzące w zakresie dostępności architektonicznej i cyfrowej.